Termo kontejner

Transport bitumenske mase (asfalta) sa garancijom održavanja temperature što omogućava ugradnju tokom celog radnog dana.

Strassmayr Termo kontejneri su namenjeni za transport bitumena (asfalta) pod uslovima koji obezbeđuju održavanje temperature, što omogućava njegovu ugradnju. Upotreba termo tehnologije omogućava popravku bitumenskom masom na velikoj udaljenosti od postrojenja tj. asfaltne baze. Termo kontejner se može brzo ugraditi i skinuti na bilo koji kamion. Da bi se olakšali radovi na gradilištu, termo kontejner je opremljen izolovanim rezervoarom za bito emulziju sa sistemom grejanja i kopljem za prskanje. Otvaranje i zatvaranje termo kontejnera se vrši pomoću hidrauličkih cilindara koji se kontrolišu iz kabine rukovaoca.