Postrojenja za modifikaciju bitumena

Upotreba polimerizovanog bitumena (PMB) za primenu na putevima trenutno je neophodna zbog povećanog obima saobraćaja i rastućih opterećenja točkova. Performanse PMB-a su zaista poboljšane u pogledu čistog bitumena, putevi napravljeni pomoću modifikovanog veziva imaju veću: otpornost na teška saobraćajna opterećenja, povećanu otpornost na klizanje, povećanu sigurnost i udobnost. Kao rezultat toga, početni viši troškovi puta su u potpunosti opravdani od dužeg trajanja istog i od uštede novca za popravke tokom godina.

Kao proizvođač PMB proizvodnih pogona, MASSENZA je zaista svetski lider zahvaljujući više od 40 godina iskustva u ovoj oblasti. Može se računati na široku listu referenci kupaca na nacionalnim i međunarodnim tržištima uključujući sve različite učesnike u ovom poslu: rafinerije, trgovačke kompanije i izvođače radova. Na osnovu zahteva krajnjeg korisnika, možemo dizajnirati i proizvoditi pogone za proizvodnju PMB-a sa različitim nivoima automatizma i proizvodnje.

U zavisnosti od tehnologije koja je usvojena za proizvodnju PMB-a, na raspolaganju su dve vrste postrojenja:
– postrojenje za jednokratni prolaz
– postrojenje za više prolaza
U prvom slučaju, postrojenje radi gotovo kontinuirano sa samo jednim prolazom bitumen/polimerne mešavine kroz mešač a u drugom slučaju postrojenje radi sa tehnologijom propuštajući bitumen/polimernu mešavinu kroz mešač u proseku 3 do 5 puta.
Uopšteno govoreći, višestruka postrojenja su omiljena među kupcima, jer je više raznovrsnija u pogledu izbora polimera i manje zahtevna u smislu kompatibilnosti između bitumena i polimera.

Pored sistema usvojenog za proizvodnju PMB-a, “srce” PMB postrojenja je mešač za homogenizaciju. U tu svrhu osmišljen je i razvijen specijalno projektovan mešač za proizvodnju PMB-a.