Mini Sanimatic

MINI SANIMATIC je mašina za pranje kontejnera i kontejnera, male veličine, dizajnirana za dekontaminaciju kanti i kontejnera upotrebom tople vode pod visokim pritiskom. To je EKOLOŠKI sistem, jer je dizajniran da radi sa deterdžentima i dezinfekcionim proizvodima napravljenim sa najvećim poštovanjem propisa o zaštiti životne sredine. Malih dimenzija pogodan je za rad u uskim ulicama i malim sredinama.

Pored pranja kanti i kontejnera, Mini Sanimatic ima priključke za:

  • skidanje žvaka sa javnih površina
  • skidanj postera
  • skidanje grafita
  • eliminacija korova bez upotrebe hemije
  • pranje pločnika, trgova i skidanje masnih površina……

U ponudi imamo tri modela:
– Mini Sanimatic 80 ( 650 – 800 lit.)
– Mini Sanimatic 130 (1.100 – 1.300 lit.)
– Mini Sanimatic 250 (2.300 – 2.500 lit.)