Tennant ec-H2O

PREDNOSTI sa UPOTREBOM ec-H2O TEHNOLOGIJOM

(pranje bez dodavanja hemikalija, koristi do 70% manje vode )

Od 2008 godine ec-H2O tehnologija je postala standard u čišćenju podova bez deterdženata .

ec-H2O je Orbio tehnologija za čišćenje bez hemikalija sa mašinama za čišćenje podova. Orbio tehnologija, Tennant Grupe je inovator u tehnologiji čišćenja, koja čisti, kontroliše ili eliminiše štetne mikroorganizme bez upotrebe tradicionalnih hemikalija. Takav tip tehnologije:

  • Čuva resurse

ec-H2O koristi manje čiste vode i smanjuje količinu prljave vode do 70%

  • Upotreba bez deterdženata

Smanjuje prisustvo hemikalije u sustemu za prljavu vodu sa ec-H2O tehnologijom sve dok ne dobijete rezultate koje očekujete

  • Povećava bezbednost

ec-H2O je NSFI sertifikovani proizvod, ovaj sertifikat prepoznaje proizvode sa mogućnošću da se smanji mogućnost proklizavanja i padova.

Smanjuje mogućnost zdrastvenih problema u procesu čišćenja i kontakt sa hemikalijama

  • Poboljšava kvalitet vazduha

Čišćenjem bez hemikalija smanjuju se gasovi koji se upotrebom oslobađaju u okruženju radnog prostora.

  • Smanjenje troškove

ec-H2O štedi novac, eliminiše obuku, nabavku, skladištenje i rukovanje sa hemikalijama za čišćenje.

Proces čišćenja upotrebom ec-H2O tehnologijom (elektro konvertovana voda)