Ghibli Skid Unit 180/21 DE-HR

GHIBLI SKID UNIT 180/21 DE-HR je autonomni sistem za:

  • eliminisanje žvakaćih guma
  • grafita
  • koristi se za uklanjanje zidnih postera
  • pranje trgova bez upotrebe hemikalija
  • eliminaciju korova bez upotrebe hemije
  • pranje pločnika, trgova i skidanje masnih površina……
GHIBLI SKID UNIT 180/21 DE-HR je ekološki najprihvatljivije rešenje za komunalnu delatnost.