Ghibli Skid Silent

Ghibli Skid Silent je uređaj koji se koristi za osetljivo i neinvazivno uklanjanje grafita sa delikatnih površina (kao što su kamen, drvo ili bronza), sa istorijskih i umetničkih predmeta – spomenika.
Ovaj sistem koristi vodu niskog pritiska pomešanu sa biljnim vlaknima, dva elementa zajedno deluju blago na:

  • spomenike
  • istorijske fasade
  • umetnička dela,
  • staklo, drvo itd.

Ghibli Skid Silent ne koristi hemikalije, to je apsolutno tih i ekološki sistem.
Ghibli Skid Silent takođe uklanja grafite sa tramvaja, vozova itd.