Eurosanimatic Side Loader

EUROSANIMATIC SIDE LOADER
je vozilo za pranje kontejnera sa bočnim utovarom i koristi se u gradovima i prigradskim naseljima, njegova upotreba je moguća čak i noću u gusto naseljenim područjima, jer EUROSANIMATIC SIDE LOADER radi u potpunom skladu sa važećim propisima koji regulišu izduvne gasove, sigurnost i buku.
EUROSANIMATIC SIDE LOADER je kompaktan, siguran, pouzdan, jednostavan i jeftin za održavanje i omogućava brzi ciklus rada.