Mašina za zalivanje pukotina

Mašine za zalivanje pukotina su dizajnirane za jednostavnu pripremu i doziranje specijalnih masa za zalivanje pukotina, spojeva ili ivica puta.

Postoje dve vrste montaže mašine – na prikolici i montažu na bilo koji kamion ili platformu prikolice.

Zidovi glavnog rezervoara su punjeni termalnim uljem, što omogućava rad sa zaptivnim materijalima zagrejanim do 180˚C. Glavne prednosti Strassmayr mašina za zalivanje pukotina su horizontalni mikser i grejane rešetke za prihvat materijala koje se nalaze na vrhu rezervoara.