Mašine za izradu betonskih kanala

MASSENZA dizajnira i izrađuje konvertibilne profilne finišere, kao i radne mašine koji rade na obalnim padinama, na dnu kanala ili na punom kanalnom preseku.

Uređaj za oblikovanje betona sa mogućnošću klizanja, pogodan za različite betonske profile, kao što su:

  • mali kanali;
  • trotoari;
  • ivičnjaci;
  • rovovi;
  • biciklističke staze;
  • zaštitne ograde, itd.

Znanje stečeno u više od 30 godina iskustva, omogućilo je da MASSENZA proizvede liniju raznovrsnih i pouzdanih mašina.

Svaka mašina je opremljena elektronskim hidrauličnim sistemom preopterećenja za upravljanje pod poprečnim nagibom. Sistem je proporcionalan da omogući progresivnu korekciju bez ikakvog koraka ili oznake na betonskoj površini.

Glavni hidraulični sistemi su tipa “osetljivog senzora” kako bi se smanjila potrošnja energije i ujedino smanjila potrošnja goriva. Vibracioni sistem pokreće hidraulične vibratore. Svaki vibrator ima jednu nezavisnu kontrolu brzine za individualno podešavanje. Vibracioni sistem ima automatsku on-off kontrolu koja je sinhronizovana sa kretanjem finišera.