Mašina za površinsku reparaciju

STRASSMAYR mašina za kvalitetnu popravku površine puta, je opremljena samoutovarnim sistemom za agregat, koji omogućava utovar agregata direktno iz kipera bez upotrebe dodatnog utovarivača na točkovima. Mašina je montirana na kamionsku šasiju ili jednoosovinsku prikolicu koja omogućava najveću manevarsku sposobnost.

Telo mašine sadrži rezervoar emulzije koji je opremljen automatskim sistemom grejanja i spremnik za agregate opremljenim pužnim sistemom transportera koji obezbeđuju ravnomeran dovod agregata po celoj traženoj širini. . Sistem spray bar-a za raspršivanje emulzije i bubnja za ispuštanje agregata koji je odgovoran za homogenu isporuku materijala, nalazi se na zadnjem delu mašine iza poslednje osovine kamiona ili prikolice.