Mašina za reparaciju udarnih rupa – Patcher

Dizajn STRASSMAYR Patcher-a omogućava izvođenje svih faza procesa popravke površine puta korišćenjem jedne mašine sa tehnologijom izduvavanja, prskanja emulzije i peska. Strassmayr STP patcher-i su dokazali veliku funkcionalnost i pouzdanost tokom proteklih godina. Svi modeli su dobro opremljeni npr. dupla korpa za agregat i radna konzola sa by-pass sistemom. Dizajn mašine, postavljen na šasiju ili platformu kamiona ili prikolicu, pruža veoma udoban i siguran rad.

Svi Strassmayr patcher-i mogu biti opremljeni Patch Portal – elektronskim sistemom zasnovanim na GPS i GSM konekciji, koji omogućava: praćenje jedinice tokom rada, proračuna materijala koji se koristi tokom rada, lokaciju popravljenih pojedinačnih rupa, proveru vremenskih uslova tokom rada po pojedinačnim udarnim rupama . Sistem omogućava proveru tehničkog stanja glavnih komponenti jedinice i automatski šalje poruku kada dođe do problema.